Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsgrupp för äldre, multisjuka och multisviktande

Ledningsgruppen i Närvårdsområdet Mark har givit ÄMM-gruppen (arbetsgruppen för Äldre, Multisjuka och Multisviktande) i uppdrag att ta fram en årlig aktivitetsplan, samt at bidra till verkställande av dessa aktiviteter.

ÄMM-gruppen har:

Lokalt ledningsansvar för projekt TryggVE.
Lokalt ledningsansvar för preventivt arbetssätt genom att följa utvecklingen/analysera Senior Alert.

Lokalt ledningsansvar för sammanhållen vård och omsorg genom att följa upp/analysera återinläggning inom 30 dagar och undvikbar slutenvård.
Lokalt ledningsansvar för God vård i livets slutskede: Följa utvecklingen/analysera Svenska Palliativregistret och följsamheten till vårdprogram om palliativ vård.
Lokalt ledningsansvar för God vård vid demenssjukdom genom att följa utvecklingen och analysera registreringar i SveDem (Svenska Demensregistret) och BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)
Ansvar för att ge förslag på gemensamma aktiviteter för kunskapsutveckling
Ansvar för att bidra till förbättrad läkemedelshantering och läkemedelsanvändning både sett ur kvalité- och effektivitetsperspektiv


Senast uppdaterad: 2018-06-07 14:56