Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Borås

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

 Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Maria Jonsson, Ordförande
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad.
maria.j.jonsson@boras.se

Linda Weiland,
sekreterare
Verksamhetssamordnare Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad.
linda.weiland@boras.se

Marie Elm, Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Borås stad
marie.elm@borås.se

Magnus Stenmark, Förvaltningschef
Sociala omsorgsförvaltningen, Borås Stad
magnus.stenmark@boras.se

Tina Arekvist Lundell
, Förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad
tina.arekvist.lundell@boras.se

Vakant
Grundskoleförvaltningen, Borås Stad
@boras.se

Ina Furtenbach Lindén,
Förvaltningschef
Förskoleförvaltningen, Borås Stad
ina.furtenbach.linden@boras.se

Christer Samuelsson, Förvaltningschef
Gymnasie- och vuxenutbildningen, Borås stad
christer.samuelsson@boras.se


Sukhdeep Singh, Verksamhetschef
Vårdval vårdcentral, privat 
sukhdeep.singh@citylakarnaboras.se

Anders Claesson,
Klinikchef
Folktandvårdens allmäntandvård
anders.l.claesson@vgregion.se

Maria Börjesson Olsson,
 
Vårdval rehab, offentligt 
mia.m.borjesson@vgregion.se

Tommy Jingfors, Förvaltningschef,
Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad
tommy.jingfors@boras.se

Elena Exner,
Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
elena.exner@vgregion.se

Mia Svahn, Vårdcentralschef
Vårdval vårdcental, offentliga
mia.svahn@vgregion.se 

Maria Glemfelt,
Södra Älvsborgs sjukhus
maria.glemfelt@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-01-24 08:22