Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Borås

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

 Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Maria Jonsson, Ordförande
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad.
maria.j.jonsson@boras.se

Linda Weiland,
sekreterare
Verksamhetssamordnare Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad.
linda.weiland@boras.se

Marie Elm, Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Borås stad
marie.elm@borås.se

Magnus Stenmark, Förvaltningschef
Sociala omsorgsförvaltningen, Borås Stad
magnus.stenmark@boras.se

Förvaltningschef
Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad


Pär Arvidsson Fäldt,
Förvaltningschef
Grundskoleförvaltningen, Borås Stad
par.faldt@boras.se

Ina Furtenbach Lindén,
Förvaltningschef
Förskoleförvaltningen, Borås Stad
ina.furtenbach.linden@boras.se

Christer Samuelsson, Förvaltningschef
Gymnasie- och vuxenutbildningen, Borås stad
christer.samuelsson@boras.se

Clary Hansson, Vårdenhetschef
Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken
Öppenvårdsmottagningen Elindal, Södra Älvsborgs Sjukhus
clary.hansson@vgregion.se

Sukhdeep Singh, Verksamhetschef
Vårdval vårdcentral, privat 
sukhdeep.singh@citylakarnaboras.se

Anders Claesson,
Klinikchef
Folktandvårdens allmäntandvård
anders.l.claesson@vgregion.se

Sveneric Roslin,
 
Vårdval rehab, offentligt 
sveneric.roslin@vgregion.se

Tommy Jingfors, Förvaltningschef,
Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad
tommy.jingfors@boras.se

Elena Exner,
Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
elena.exner@vgregion.se

Zouitsa ”Sassa” Koltsida, Vårdcentralschef
Vårdval vårdcental, offentliga
zouitsa.koltsida@vgregion.se 

Maria Glemfelt,
Södra Älvsborgs sjukhus
maria.glemfelt@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-03-01 14:01