Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Borås

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

 Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Maria Jonsson
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad. Ordförande
maria.j.jonsson@boras.se

Linda Weiland
Verksamhetssamordnare Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad. Sekreterare
linda.weiland@boras.se

Marie Elm, Medicinsk ansvarig sjuksköterska, Borås stad
marie.elm@borås.se

Monica Svensson Förvaltningschef Sociala omsorgsförvaltningen, Borås Stad monica2.svensson@boras.se

Dag Forsström
Förvaltningschef Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad  dag.forsstrom@boras.se

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef Individ- och familjeomsorgen, Borås Stad
anna-lena.sellergren@boras.se

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef Grundskoleförvaltningen, Borås Stad par.faldt@boras.se

Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef  Förskoleförvaltningen, Borås Stad pernilla.bjerkesjo@boras.se

Christer Samuelsson, Förvaltningschef Gymnasie- och vuxenutbildningen, Borås stad
christer.samuelsson@boras.se

Kay Eriksson Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus kay.eriksson@vgregion.se

Sukhdeep Sing Vårdcentralschef Privat Primärvård, Cityläkarna sukhdeep.singh@citylakarnaboras.se

Anders Claesson
Klinikchef, Folktandvårdens allmäntandvård anders.l.claesson@vgregion.se

Sveneric Roslin
Närhälsan Rehab
sveneric.roslin@vgregion.se

Tommy Jingfors Förvaltningschef Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad
tommy.jingfors@boras.se

Elena Exner Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
elena.exner@vgregion.se

Lotta Lundell Närhälsan
lotta.lundell@vgregion.se 


Senast uppdaterad: 2019-04-03 11:29