Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering i samband med nya samverkanslagen

Gäller perioden 25 september – 31 december 2018

Fel och brister (avvikelser) i hanteringen av IT-tjänsten SAMSA ska i första hand kommuniceras direkt mellan parterna. Den som upptäcker att något saknas eller fyllts i på felaktigt sätt, kontaktar berörd enhet för korrigering. Detta kan antingen ske via ett administrativt meddelande eller via telefon. Det är viktigt att vi samverkar över gränserna och hjälper varandra under denna period och ser detta som ett lärande i processen.

De avvikelser i samverkan, som ger konsekvenser för patienter och medför risk för vårdskada, ska skickas till närvårdskontoret för registrering, enligt nu gällande rutin.

Bakgrund
Avvikelsehanteringsgruppen i Närvårdssamverkan förutser risk för kraftigt ökat antal avvikelser efter 25 september till följd av att den nya regionala riktlinjen och rutinen för samverkan vid in-och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård börjar gälla samt införandet av den nya IT-tjänsten SAMSA. Gruppen ser också att hanteringen av alla dessa avvikelser, framför allt spridningen till berörda enheter (och ibland till individnivå), blir långsam och att åtgärderna då dröjer. Detta skulle innebära att omställningsarbetet tar onödigt lång tid.

 Syftet med ovanståendet är att:

  • felen blir åtgärdade omgående.
  • få ett ”direkt” lärande för respektive enhet (ibland på individnivå

Denna information gäller året ut och kommer att diskuteras på strygruppsmötena.


Senast uppdaterad: 2018-10-08 09:44