Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Patientenkät

Som ett led i Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs mål- och mätetal ska uppföljning ske av patientens upplevelse från slutenvård till öppenvård. Det ger oss en bild om vi har rätt riktning i vårt arbete och tillsammans gör vi en långsiktig resa kring ständiga förbättringar.

Från 2 maj 2022 kommer därför alla patienter som är inskrivna i SAMSA och har vårdats inom SÄS slutenvård att få erbjudande om att besvara en enkät med några enkla frågor.

Patienten erbjuds att få en enkät via sms i sin mobiltelefon. Om särskilda behov finns kan patienten eventuellt bli uppringd. Frågorna skickas ut två veckor efter utskrivning och sedan en gång till efter sex veckor.

Enkäten innehåller frågor om hela vårdkedjan och berör ämnen som bemötande, trygghet, delaktighet, information och nöjdhet. 

Här finns dokument kopplade till arbetet med patientenkäterna. LÄNK


Senast uppdaterad: 2022-04-28 11:55