Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närvårdscentrum Skene

Närvårdscentrum Skene är arbetsnamnet på ett fördjupat samarbete mellan Marks kommun och Västra Götalandsregionen för verksamhet i huset Skene lasarett.

Samarbetet bygger på en politisk enighet i form av en avsiktsförklaring för att möta framtida utmaningar i vården och säkerställa en sömlös vård. Avsiktsförklaringen utgår från omställningen av hälso- och sjukvården i VGR och Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Vad ska vi åstadkomma?

  • Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla ett hållbart och levande Närvårdscentrum för invånarna.
  • Vi ska använda och samordna våra resurser, lokaler och kompetens i huset så effektivt som möjligt.
  • Invånarens behov är viktigare än gränser mellan vårdgivare.

Verksamhetsrådet

Ett verksamhetsråd med representanter för Marks kommun, SÄS, Närhälsan och Regionsgemensam hälso- och sjukvård har inrättats med gemensamt ansvar för att driva utvecklingen. Varje ingående förvaltning deltar inom ramen för sitt uppdrag och följs upp av respektive förvaltningschef. Den politiska uppföljningen av verksamhetsrådets uppdrag sker dels genom Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs och dels genom respektive förvaltnings årsredovisning.

Arbetsgrupper/delprojekt

  • Närakut 
  • Lokaler
  • Barn och unga
  • Samordningsnod

Ytterligare information kommer!

Mötesanteckningar

Titel

Monica Hjelmgren

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-03-20 17:20