Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukvårdsteam SÄS

Kontakt

Andrea Standar, enhetschef
andrea.standar@vgregion.se

Närsjukvårdsteamet
sas.rehab.narsjukvardsteam @vgregion.se
033-616 21 15 Fax: 033-616 14 64
Telefontider
Mån-fre klockan 8.00-16.00

Målgruppen är äldre patienter med flera sjukdomar som befinner sig i ett instabilt skede med upprepade vårdkontakter. För att en bedömning ska göras om inskrivning är aktuell krävs remiss. Teamet tar emot remisser från all legitimerad personal i sjukvården. En förutsättning för inskrivning är att patienten bor i eget boende och ej på vård- och omsorgsboende.

Remiss till närsjukvårdsteamet skickas elektroniskt i SAMSA av personal i kommunal hemsjukvård. Primärvård och sjukhus använder konsultremiss i repektive dokumentationssystem och faxar sedan denna till närsjukvårdsteamet. Vid problem med ovanstående finns reservrutin.

Arbetet är symtomorienterat utifrån ett helhetsperspektiv. Närsjukvårdsteamet arbetar intensivt under en begränsad tidsperiod då patientens hela livssituation tas i beaktning: sjukdomar, symtom och omsorgsbehov. Målsättning är att det ska leda till ökad trygghet och livskvalité för patient och närståendeoch att patienten ska känna trygghet även efter utskrivning från teamet genom ett säkert överlämnande till ordinarie vårdkontakter.

Närsjukvårdsteamet samverkar över organisationsgränserna mellan kommun, primärvård och sjukhus och utgår från Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Besöken sker i patientens hem, men även på korttidsboende eller sjukhus, beroende på var i vårdkedjan patienten befinner sig.  Avgifter för hembesök enligt VGR:s riktlinjer, högkostnadsskydd gäller.

Teamets upptagningsområde är: Bollebygd, Borås, Herrljunga,  Mark, Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Vårgårda.


Senast uppdaterad: 2018-03-16 14:39