Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

MiniMaria

MiniMaria-mottagningar är specialiserade öppenvårdsenheter som vänder sig till ungdomar med risk- och missbruksproblem. Projekt MiniMaria Södra Älvsborg pågår sedan juni 2018.

Vad som kännetecknar MiniMaria-mottagningarna är att de bedrivs i olika former av samverkan mellan kommun och landsting eller region och att på mottagningarna ges behandling av alkohol- och narkotikamissbruk samt även rådgivning och stöd för ungdomar och/eller anhöriga.

Gemensamt för de flesta mottagningarna är att man erbjuder psykosocial och medicinsk bedömning kring missbruk av alkohol och droger, drogtester, individuell eller familjeterapeutisk behandling samt manualbaserade behandlingsprogram.

I uppdraget ingår ofta också information och rådgivning till andra verksamheter och yrkesgrupper som kommer i kontakt med ungdomar.

De första mottagningarna startades i Stockholm med Maria ungdom som förebild, ursprungligen låg Maria Ungdom i gamla Maria sjukhus på Södermalm, därav namnet.

Det övergripande målet för Projekt MiniMaria Södra Älvsborg var inledningsvis att ta fram ett konkret förslag för hur en integrerad mottagning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Södra Älvsborg kan organiseras och drivas i samverkansområdet.

Projektet har under hösten 2018 och våren 2019 arbetat fram ett förslag om hur en mottagning kan organiseras och drivas i samverkansområdet

Under våren 2019 beslutade styrgruppen för projektet att förlänga projektet, med ett utökat uppdrag, som nu planeras fortgå under 2019 med en paus under sommaren 2019.

Under resterande av 2019 kommer projektet att fokusera på förbereda en uppstart av en mottagning med målsättningen att detta kan ske i början av 2020.

Kontakt

Projektledare:
Sara Fridell
Socionom Socialsekreterare IFO Unga Vuxna Borås Stad
033-35 36 73
0768-88 36 73
sara.fridell@boras.se

Styrgrupp

Sebastian Nydén, socialchef Svenljunga
sebastian.nyden@svenljunga.se

Kay Eriksson Barn- och ungdomskliniken Södra Älvsborgs sjukhus
Kay.eriksson@vgregion.se

Helena Lundgren Elevhälsan Svenljunga kommun
helena.lundgren@svenljunga.se

Vanja Myrén IFO-chef Borås stad
vanja.myren@boras.se

Anna-Lena Ingelhag
Verksamhetschef Närhälsan Ulricehamn
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Styrgrupp för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg


Senast uppdaterad: 2019-12-18 09:13