Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro är ett projekt som medfinansieras av Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel. Det bedrivs genom samverkan mellan skolan och socialtjänsten (SOC) i Borås Stad samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Syftet är att prova nya och strukturera upp befintliga metoder för frånvarohantering för att genom tidiga insatser och samverkan över myndighets- och organisationsgränser verka för att öka barns närvaro i skolan. Det långsiktiga målet är att öka andelen elever som går ur grundskolan med behörighet till gymnasieskolans program.

Projektet startade i augusti 2015 och  avslutas 30 juni 2018.


Senast uppdaterad: 2018-03-22 13:58