Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP i Skaraborg - Utbildningsinsatser våren 2020

Under våren 2020 genomför Samordnad hälsa, vård och omsorg tillsammans med processtöd för respektive samverkansspår informationsträffar om SIP och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för detta arbete. Särskilda tillfällen genomförs som dels riktar sig till chefer och ledare inom vård, skola och omsorg i Skaraborg, dels till superkontaktombuden för samordnad hälsa, vård och omsorg.

Bakgrund

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp.  Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och stödet så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att rätt stöd ges från rätt håll. Samordning bidrar även till en god användning av gemensamma resurser. Fler behöver få SIP!

För Region Västra Götaland och dess 49 kommuner genom VästKom, pågår ett gemensamt arbete med att revidera nuvarande SIP-riktlinje samt ta fram utbildningsmaterial för implementering. Detta arbete har sin grund i handlingsplanen för psykisk hälsa samt det arbete som pågår inom området samordnad hälsa, vård och omsorg med särskild inriktning på utskrivningsprocessen från slutenvård.

Med utgångspunkt från detta tar nu Vårdsamverkan Skaraborg ett krafttag för att stimulera till ett ökat och förbättrat arbete med SIP – ett hjälmedel för Skaraborgs invånare och verktyg för våra verksamheter.

Informationstillfällen med geografisk indelning för chefsleden

Vi har valt att arrangera dessa informationstillfällen i olika geografiska områden så att vi kan få en givande ”lokal dialog”. Du som chef väljer i första hand det tillfälle som bäst motsvarar det geografiska område din verksamhet arbetar mot. Lokalen bestäms senare då det är avhängigt antalet anmälda bland annat. Vår intention är att boka lokal i närområdet.

Anmäl dig! 15/4 13-16 Hjo, Tibro, Karlsborg

Anmäl dig! 17/4 9-12 Mariestad, Töreboda, Gullspång

Anmäl dig! 20/4 13-16 Vara, Essunga, Grästorp

Anmäl dig! 21/4 13-16 Lidköping, Götene, Skara

Anmäl dig! 27/4 13-16 Skövde

Anmäl dig! 11/5 13-16 Falköping/Tidaholm

Informationstillfällen för superkontaktombud

För att underlätta dialog och öka möjlighet för Dig att delta finns två alternativa tider att välja mellan, har du möjlighet att välja ser vi gärna att Du anmäler Dig till det tillfälle med flest lediga platser.

Anmäl dig! 18/3 13-16 Insikten 1, SkaS Skövde (entréplan Paviljongen)

Anmäl dig! 25/3 9-12 Jättesalen, SkaS Falköping (entréplan Lila huset)

Mer information eller frågor?

För mer information eller frågor om dessa träffar är du välkommen att ta kontakt med oss processtöd i Samordnad hälsa, vård och omsorg samt för samverkansgrupperna Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende, Barn & Unga och Geriatrik, demens, palliativ vård.

SIP och brukare

Inbjudningar i PDF-format har skickats ut via epost i verksamheterna. Men du kan även ladda hem dem här:

Inbjudan SIP  till chefer

Inbjudan SIP till Superkontaktombud


Senast uppdaterad: 2020-01-27 14:50