Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Implementering av ny regional SIP-riktlinje – tillsammans tar vi ny fart i arbetet med SIP!

Inbjudan till Dig som chef - till en digital träff där Du får information om den nya regionala SIP-riktlinjen och möjlighet att föra en dialog om hur vi ska utveckla arbetet med SIP i Skaraborg. Välj mellan 17 november, 26 november eller 2 december.

Nu återupptar vi det arbete som lades på is i våras på grund av pandemin.

Målet är att vi ska bli bättre på att uppmärksamma behov och erbjuda en SIP till den som behöver. Detta gäller alla oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

Vi ska göra det med kvalitet och våra medarbetare ska känna sig trygga i uppgiften.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver samverka för att förenkla för personer som behöver hjälp. Med samordnad individuell plan, SIP, samordnas vården och stödet så att den enskilde, närstående och personal kan känna sig trygga i vetskapen om att rätt stöd ges från rätt håll. Samordning bidrar även till en god användning av gemensamma resurser. Fler behöver få SIP!

Utöver gällande lagstiftning för SIP finns ett antal regionala överenskommelser som kommer att beröras och där vi särskilt välkomnar chefer och ledare för skolan då den kommande riktlinjen tydligt inkluderar skolan som jämbördig part i arbetet med SIP, så som socialtjänst och hälso- och sjukvård (gamla Västbus).

Genom beslutad delregional aktivitetsplan i Vårdsamverkan Skaraborg tar vi nu ett gemensamt krafttag för att stimulera till ett ökat och förbättrat arbete med SIP – ett hjälmedel för Skaraborgs invånare och verktyg för våra verksamheter.

Implementeringsarbetet börjar med Dig som chef!                                                            

Dessa informationstillfällen kommer att genomföras i Teams. Anmäl dig till det tillfälle som passar dig via Regionkalendern. Därefter skickas kallelse med länk till dig.

Även om ni väljer att sitta flera tillsammans vid tillfället så vill vi ha en anmälan från var och en av er.

Länk till Regionkalendern för respektive tillfälle:

Välkommen!

 

Har du frågor kring arrangemanget är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i arbetsgruppen för SIP i Skaraborg:

Krister Bergkvist
krister.sven.bergkvist@vgregion.se                         

Emma Hallgren
emma.hallgren@vgregion.se 

Robin Ahlm
robin.ahlm@skaraborg.se                                           

Karin Ahlqvist
Karin.ahlqvist@skaraborg.se 

Angelica Engman
angelica.engman@vgregion.se                              

Vanja Arrias
vanja.arrias@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-09-25 17:56