Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Trepartsgrupp

Vårdsamverkan Psykiatri och missbruk, vuxna, består av en ledningsgrupp och femton lokala trepartsgrupper där samverkan sker på lokal ledningsnivå och lokal handläggarnivå för att tillvarata de lokala förutsättningar och möta de lokala utmaningar som finns i varje kommun.

Målgrupper för samverkan i lokala treparter är vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och beroendeproblematik som är i behov av samordnade insatser från hälso- och sjukvård och socialtjänst för att få sina behov tillgodosedda.

Ett viktigt uppdrag för trepartsgrupperna är att upprätta lokala överenskommelser (SoL 5 kap 8a och 9a §§, HSL 8 a och b §§) om samarbete för att tydliggöra huvudmännens ansvarsområden.

Ett annat viktigt uppdrag är att lyfta identifierade vård- och samverkansproblem till samverkansgruppen Psykiatri och missbruk, vuxna. Syftet är att hitta lösningar som säkrar ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommu­nen och VGR.


Senast uppdaterad: 2019-04-17 15:45