Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tidiga samordnade insatser

”Barn ska bara vara trygga och få hjälp i tid. Enkelt att skriva under på, men ett läge som kräver långt utvecklad samverkan. Något som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet” skriver Socialstyrelsen på sin sida om tidiga samordnade insatser (TSI).

I regeringsuppdraget till Skolverket och Socialstyrelsen 2017-2020 framkommer att syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. 

Skolverket sammankallade och samordnande myndighet i arbetet. 

I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och identifiera goda exempel
  • Beskriva juridiska och strukturella hinder
  • Följa upp och utvärdera och sprida resultat till viktiga aktörer

Arbetet har slutredovisning 31 jan 2021. 

Definitionen på tidigt samordnade insatser är: 

  • Främjande, förebyggande eller åtgärdande insatser som ges i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling 
  • Tidig upptäckt en förutsättning 
  • Insatser organiseras som en fungerande helhet ur barnet/den unges perspektiv.

I Skaraborgs kommuner pågår mycket arbete som definieras som TSI. Samverkansgrupp barn och unga vill erbjuda samtliga kommuner att delta i ett lärande närverk kring TSI för att kunna utvecklas och byta goda idéer med varandra. Uppstart och erbjudande om deltagande kommer att skickas ut våren 2019. Arbetet sker i nära samarbete med kommunernas folkhälsostrateger.

Exempel på tidiga samordnade insatser ges i "tidiga listan"

 


Senast uppdaterad: 2019-03-07 16:12