Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Föräldraskapsstöd

Inom området sker arbetet i två parallella spår:

Föräldraskap i fokus

”Föräldraskap i fokus” är en kompetenshöjande satsning till verksamheters personal som berörs av föräldraskap. Satsningen innehåller både konferenser och workshops, där man får ny kunskap och bjuds på goda exempel från andra verksamheter. En konferens är genomförd och nu i vår (2019) planeras för en konferens/workshop, ytterligare satsningar kommer följa under hösten. Ett mål är att samtliga aktörer inom en kommun ska ha kartlagt hela sitt föräldraskapsstöd innan 2020 års utgång. Satsningen utförs i samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund, Folkhälsoenheten Skaraborg, Länsstyrelsen samt samverkansgrupp barn och unga.

Föräldraresan

”Föräldraresan” är ett webbaserat, generellt föräldraskapsstöd till föräldrar med barn och unga 0-18 år. Idébärare är samverkansgrupp barn och unga i Skaraborg och idén har via Innovationsslussen presenterats i Skaraborgs Hälsotekniska Centrum. Idé om ett gemensamt föräldaskapsstöd i Skaraborg har mött mycket positiv respons. Tanken är att i samarbete mellan samverkansgrupp barn och unga, Högskolan i Skövde och östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram en föräldraresa där man som förälder får ett konto. Inne i resan har man på första sidan direktlänk till den kommun där man bor. Man kan få aviseringar till sitt konto när något planeras i den egna kommunen. Resten av resan är tänkt att fyllas med viktigt innehåll av många aktörer, allt från barnhälsovården till ungdomsmottagningar m.fl.

Just nu söker ”Föräldaresan” finansiering och en lösning på förvaltning.

 


Senast uppdaterad: 2019-03-07 16:09