Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Julhälsning

Skumtomtar

Julhälsning och information om enkäter för den personal som arbetar under helgerna.

Året som gått

För ett år sedan kunde vi se fram emot en vanlig jul och blicka tillbaka på det första hela kalenderåret med den nya processen för samverkan vid in- och utskrivning. Ett år där vi kämpat vidare med att optimera våra processer och förbättra vår samverkan. Samtidigt som vi av och till tyckte det gick för långsamt framåt och behövde påminnas om att processen fortfarande bara var 15 månader gammal.

Nu är situationen annorlunda. Årets julhelg kommer skilja sig från tidigare, i alla fall för väldigt många av oss. Året vi ser tillbaka på skiljer sig också från tidigare år. Att våra verksamheter genomgått stora förändringar är vi nog alla medvetna om och det är i sammanhanget lätt förbise de förändringar ni superkontaktombud och kontaktombud har del i. Vi vill därför lyfta fram några av dessa större förändringar som skett under 2020:

  • Minskning av karensdagar för psykiatriärenden. Utskrivningsprocessen för psykiatrin har trappat ned antalet karensdagar och sedan april månad beräknas nu samtliga ärenden i SAMSA på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i somatisk eller psykiatrisk slutenvård. Denna nedtrappning har skett utan någon omfattande negativ påverkan för berörda verksamheter.
  • Planeringsmöten som genomförs via videokonferens har i Skaraborg ökat ytterligare sedan integrationen mellan SAMSA och Skype som driftsattes i juni. I november 2019 bokades avstämningar via videomöte i 77 % av fallen jämfört med 98 % för november månad i år. När det gäller SIP-möten finns inte data för Skaraborg men under november har vi i hela Västra Götaland genomfört 256 SIP via videomöte, motsvarande siffra för ett år sedan var 27.
  • Samverkan fungerar inte alltid smärtfritt. Men under hösten har vi allt oftare stött på verksamhetsföreträdare från alla parter som uttryckt att processen och samarbetet generellt faktiskt fungerar. Detta är en förändring som skett under året, trots de förutsättningar vi haft att förhålla oss till. Bra jobbat alla!

Jul och nyårshelgen 2020

Enkät om helgbemanning

Likt tidigare storhelger under året kommer SHVO att genomföra en enkätundersökning om helgbemanning för den personal som arbetar i enlighet med beslut om helgbemanning för 2020.

Syftet är att utvärdera behovet av särskild helgbemanning för att säkerställa patientens övergång från slutenvård till öppenvård. Vi önskar därför hjälp att sprida nedanstående enkäter till berörda yrkesutövare:

Supportfrågor under helgerna

Vid behov av supportfrågor under jul- och nyårshelgerna vill vi processtöd påminna om supportstrukturen. Användare som inte kan få hjälp av kollega i första hand vänder sig till sitt kontaktombud som i andra hand vänder sig till sitt superkontaktombud. Superkontaktombud vänder sig vid behov till ”sitt” processtöd i första hand och övriga processtöd i andra hand.

Under mellandagarna kommer kommunernas/primärvårdens processtöd ha några välbehövliga arbetsfria dagar och därför rekommenderas kontakt med processtödet från SkaS om behov uppstår.

God jul, och gott nytt år!


Senast uppdaterad: 2020-12-15 19:27