Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil hemsjukvårdsläkare

Mobil hemsjukvårdsläkare har sin organisatoriska hemvist i primärvården och vårdar individer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård med ett långvarigt och komplext behov av vård som kräver att vården förmedlas i hemmet.

Mobil hemsjukvårdsläkare utgör fast vårdkontakt och koordinerar vården runt individer med stora vård och omsorgsbehov i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård och andra enheter så att individen kan befinna sig på olika vårdnivåer i sitt hem eller där vården bäst förmedlas.

Detta arbetssätt ställer krav på flexibilitet och mobilitet samt god samverkan och tät kommunikation med sjuksköterskan som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård.

Tillsammans med individ och närstående utför mobil hemsjukvårdsläkare bland annat årskontroller, medicinska vårdplaner och brytpunktssamtal med fokus på symtomlindring i en strävan att öka tryggheten för patienten och för personalen som vårdar individen i sitt hem


Senast uppdaterad: 2019-04-17 16:05