Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läs mer

Vårdsamverkans syfte är att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den kommunala vård- och omsorgen för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård.

Måletär att verka för en god sammanhållen vård på rätt vårdnivå, för individer med behov av vård och omsorg, mestadels äldre. Vården ska utgå från individens behov och delaktighet. Berörda vårdtagare skauppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser.

Gemensamt har regionen och kommunerna i Västra Götaland tagit fram en regional handlingsplan med olika aktiviteter för att stödja arbetet. En fastställd genomförandeplan för arbetet i Skaraborg finns framtagen. Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:

  • Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen och professioner
  • Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta
  • God och säker vård och omsorg

Strategi

  • Att stärka och systematiskt förbättra samverkan i vård och omsorg för äldre.
  • Samverkansgruppen ska stimulera, bevaka och följa upp resultat på lokal- och på Skaraborgs nivå.

Organisation

Skaraborg är indelat i tre närvårdsområden, Norra, Södra och Västra området. Närvårdens koordinatorer stödjer det lokala arbetet. Samverkansgruppen träffas fyra gånger om året.


Senast uppdaterad: 2018-05-14 08:30