Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och unga

Handlingsplan barn och unga

”För barn och ungas bästa i Skaraborg!”

Samverkansgrupp Barn och unga i Skaraborg fokuserar idag på tre områden:

De tre fokusområdena kompletterar varandra och är utvalda för att tillsammans stärka arbetet ”-För barn och ungas bästa i Skaraborg!” Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin kartläggning av barns och ungas utveckling identifierat frisk- och riskfaktorer som påverkar barns och ungas utveckling. Genom TSI uppmärksammas barn och unga tidigt, uppmärksammandet kan leda till att planerade insatser från olika verksamheter behöver samordnas i en SIP. Genomgående för det förebyggande arbetet av riskfaktorer är föräldraskapsstöd, därför sker även en fokusering på det.

 

Mötestider

8 april, 13.30-16.30;  15 maj, 13.30-16.30.

Ordförande

Katarina Levenby
Hjo kommun

Telefon 0503-351 81
E-post katarina.levenby@hjo.se 

Samverkansgrupp Barn och unga

MA 2019-04-08

MA 2019-02-04

 

 

Länkar

Socialstyrelsen med flera:
Kunskapsguiden.se Samverkan kring barn och unga  

Socialstyrelsen:
Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer 

Vårdsamverkan Göteborg: Verktygslåda   

Vårdsamverkan Västra Götaland: Styrdokument för samverkan
- Handlingsplan psykisk hälsa
- Hälso- och sjukvårdsavtal
- Överenskommelse psykiatri och missbruk


Senast uppdaterad: 2019-03-07 16:33