Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut om helgbemanning 2020

AU för styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg har den 15 april 2020 fattat beslut om helgbemanning för 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin. OBS - reviderat dokument publicerat 4 juni!

AU för styrgrupp vårdsamverkan har fattat beslut om helgbemanning för 2020. AU bedömer att ordinarie bemanning är tillräcklig upp till och med tre helgdagar men pågående pandemi har dock lett till ett mer omfattande beslut som dessutom träder ikraft inom kort.

Syftet med helgbemanning är att säkerställa att patientens övergång från slutenvård till öppenvård är trygg och säker och att patienten inte behöver kvarstanna på sjukhuset när behovet upphört.

Helgbemanning omfattar vårdgivare och professioner som normalt ingår i den in- och utskrivningsprocess som sker vardagar, dagtid. Vårdval rehab har inget uppdrag att bemanna helgdagar enligt Krav och kvalitetsbok vårdval rehab 2020. Vid behov av hjälpmedel vid utskrivning skickas dessa med från sjukhuset. Vårdval rehab följer upp inkomna ärenden i SAMSA direkt nästkommande vardag

Beslut om helgbemanning under 2020 för att säkerställa utskrivningsprocessen från sjukhus (reviderat dokument)

Länk till sidan för Styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:07