Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information med anledning av covid -19 från Vårdsamverkan Skaraborg

Publicerad: Uppdaterad:

En samlingssida för information med anledning av coronaviruset med uppdateringar kring överenskommelser och information från Vårdsamverkan Skaraborg. Kommuner och region uppdaterar löpande på respektive informationssida som vi länkar till här.

Vi hänvisar i första hand till Västra Götalandsregionens regionövergripande webbplats om covid-19 för vårdgivare. Där finns aktuell och uppdaterad information om covid-19 som vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Där kan du dagligen uppdatera dig om det aktuella läget i Västra Götaland och informera dig om aktuella råd och riktlinjer.

Under den flik som riktar sig direkt till Kommunal vård och omsorg på den regionövergripande sidan hos Västra Götalandsregionen finns vårdhygieniska rutiner för olika boendeformer, provtagning inom kommunal hälso- och sjukvård och särskilda rekommendationer för att minska smittspridning i särskilda boenden.

När det gäller vårdsamverkan finns en sida med information länsgemensamt för Vårdsamverkan i Västra Götaland med anledning av coronaviruset/covid -19. Här finns bland annat ett dokument kring Samverkan och koordinering för hantering av covid -19 mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Nedan finns information som gäller särskilt för Vårdsamverkan Skaraborg och vårdgivare inom Skaraborg samt användbara länkar till ytterligare information.

 • Folkhälsomyndigheten - information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier
 • Socialstyrelsen - samlad information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.
 • Länsstyrelsen - Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset och länkar till ansvariga myndigheters information

 

 • Västra Götalandsregionen - uppdaterad information om covid-19 och läget i Västra Götaland
 • SkaS - Skaraborgs sjukhus - om att besöka sjukhuset i coronatider samt länkar till ytterligare information
 • Smittskydd Västra Götaland - information till vårdgivare och till allmänheten, information på flera språk
 • Närhälsan - råd för att skydda sig själv och andra från smitta, information för dig som misstänker du är smittad, även på flera språk
 • VästKom - om samverkan med Västra Götalandsregionen och tips kring digitala möten
 • Skaraborgs kommunalförbund - aktuell information från myndigheter och om de åtgärder som görs i Skaraborg

Kommunernas informationssidor om coronavirus/covid -19:

Informations film om covid -19 från VGR

Webbutbildningar relaterade till covid -19

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska Institutet tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19, det s.k. coronaviruset.

Nyheter om covid -19/coronavirus från Vårdsamverkan Skaraborg

 • AU för styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg har den 15 april 2020 fattat beslut om helgbemanning för 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin. OBS - reviderat dokument publicerat 4 juni!

 • AU för styrgrupp Vårdsamverkan har fattat beslut om Delregional rutin för provtagning covid-19 hos patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

 • Inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg anordnades under vecka 15 två likadana informationstillfällen om Covid-19, som i första hand riktades till legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård. Här finns dokumentation från dessa tillfällen.

 • Den tryggaste vården för sköra äldre personer är utanför sjukhusen. Därför kraftsamlar nu kommun, sjukhus och primärvård för att säkerställa vården för de mest utsatta. Målet är en god och trygg vård för sköra äldre – och de som sköter om dem.

 • En gemensam kommunikationsplan är framtagen för vårdsamverkan Skaraborg med anledning av covid-19. Planen redogör för flödet av information av vikt som specifikt rör vårdsamverkan Skaraborg.

 • I samband med förhöjd risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderas att samtliga planeringsmöten/vårdplaneringar sker på distans.

 • Vården behöver ske i hemmet så långt som möjligt för att minska risken för smitta. Sedan tidigare finns både verktyg, riktlinjer och dokument för att säkerställa vården i hemmet. Här finns information och länkar till BViS (beslutsstöd) och medicinska vårdplaner.

Kontakt beredningsgrupp

Eva-Marie (Mia) Gustavsson
Skaraborgs Sjukhus
0700-82 33 17
eva-marie.gustafsson@vgregion.se 

Malin Swärd
Skaraborgs Kommunalförbund
0738-03 73 11
malin.sward@skaraborg.se

Vanja Arrias
Primärvården
0722-48 03 41
vanja.arrias@vgregion.se


Publicerad: