Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vill du prata med oss på En väg in?

En väg in (EVI) är en ny enhet i Västra Götalandsregionen som startade den 15 mars 2022. Vår uppgift är att hjälpa barn och unga (0–17 år) med psykisk ohälsa som saknar pågående vårdkontakt, att hitta rätt i vården. Både barn och ungdomar, deras anhöriga och personal som möter dem i sitt arbete är välkomna att ringa till oss på En väg in via telefon (010-435 86 50) för råd och stöd samt för hänvisning till lämplig vårdnivå. Vi på En väg in bedömer även alla remisser som kommer till BUP inom Västra Götalandsregionen.

Konsultation med EVI i Västra Götalandsregionen för Primärvård och Elevhälsa

Vad?

Som en del i utvecklingen av vår nystartade enhet vill vi härmed bjuda in dig som arbetar inom Primärvården eller Elevhälsan till digital konsultation och hoppas att du vill vara med!
Vi välkomnar dig som vill ha hjälp med ett specifikt ärende där du har frågor om triagering eller remissbedömning, eller övriga frågor kopplat till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vi välkomnar även dig som primärt vill delta som åhörare som vill lyssna in i lärandesyfte.

När?

Under hösten kan du välja mellan torsdag 24 november eller tisdag 6 december; samtliga tillfällen kl. 10:30-12:00. Längre fram kommer du att kunna se fler tider på Vårdgivarwebben.

Hur?

Samtalen hålls i grupper om cirka 10–15 personer och leds av en av våra psykologer tillsammans med en läkare/psykiatrisjuksköterska/socionom/psykolog. Varje tillfälle är 90 minuter och vi har per tillfälle tid att gå igenom cirka 6 ärenden, beroende på frågeställning och komplexitet.
Du meddelar i förväg om du har ett ärende att lyfta så att vi kan fördela tiden på bästa sätt. Alla ärenden ska vara avidentifierade. Du är även välkommen med frågor om metoder, bemötande eller eget förhållningssätt,
eller om du har andra frågor kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Observera att vi endast diskuterar ärenden där det inte finns en pågående vårdkontakt.

Anmälan

Du anmäler dig till ett konsultationstillfälle genom att mejla till vår funktionsbrevlåda envaginvgr@vgr.se med ordet ”Konsultation” i ämnesfältet. Ange vilket datum du vill delta samt dina kontaktuppgifter (namn och mailadress). Ange också om du har ett ärende som du vill ta upp, om du har en eller flera kortare frågor eller om du primärt vill vara med som åhörare. Om ni är flera personer som vill delta, anger du namn på samtliga.
När du har anmält dig återkommer vi med inloggningsuppgifter och  information inför konsultationstillfället.

Syfte

Vår förhoppning kring konsultationstillfällena är:

  • Att skapa ett forum för ömsesidigt erfarenhetsutbyte där personal inom Primärvården och Elevhälsan kan ställa frågor kring aktuella ärenden
  • Snabbare handläggningstider för barnen/ungdomarna
  • Ökad samsyn mellan olika vårdnivåer och skola
  • Att främja samarbetet mellan BUP, Primärvård och Elevhälsa

Sekretess

Det virtuella mötesrummet är krypterat och anses av VGR som ett sekretessmässigt säkert system. Inloggningsuppgifter (mötes-id och lösenord) får inte lämnas ut till obehöriga. Patienter/elever ska inte
närvara. Det går att dela skärm om du vill visa något (avidentifierat) material.

VARMT VÄLKOMNA


Senast uppdaterad: 2022-11-03 19:09