Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella utbildningar i SIP och Samverkanskompetens

Från och med våren 2022 erbjuder Vårdsamverkan Skaraborg både grund- och fördjupningsutbildning i SIP-processen. Välkommen att anmäla dig till lämpligt tillfälle.

Utbildningarna genomförs av Vårdsamverkan Skaraborgs anställda koordinatorer med uppdrag för SIP, Emmelie Alvarsson och Helene Öberg Brodén. Utbildningarna genomförs på två nivåer, grund och en fördjupning, där den senare sker lokalt i varje kommun.

SIP grundutbildning

Utbildning i SIP processens olika steg och styrande lagar och riktlinjer.

Riktar sig till medarbetare som inte har någon eller endast liten erfarenhet av SIP-processen, exempelvis nyanställd eller nyutbildad.

Utbildningen sker digitalt för att möjliggöra så stort deltagande som möjligt.

Anmälan

SIP och Samverkanskompetens - Fördjupningsutbildning

Föreläsning och dialog kring SIP och samverkanskompetens och de utmaningar verksamheten upplever i det dagliga arbetet. Fördjupning av SIP processen genom fallbeskrivning och praktisk genomgång av dokumentationsmallar.

Riktar sig till medarbetare som har grundkunskaper om och erfarenhet av arbete med SIP-processen och nu vill vidareutveckla sitt arbete med SIP. Utbildningen genomförs i lokala partsammansatta grupper i respektive kommun. 

Personal från verksamheter som spänner över flera kommuner (ex. Skaraborgs Sjukhus, Habilitering och Hälsa och liknande) är välkomna med anmälan till lämpligt tillfälle som passar.

Utbildningarna genomförs fysiskt för att möjliggöra så mycket dialog och erfarenhetsutbyte som möjligt.

Anmälan

Planerade utbildningar under 2022 är nu genomförda och planering för 2023 pågår. Kontakta oss gärna om du vill att vi kommer till ditt område.

Andra utbildningar?

Vid behov genomförs också specifika riktade utbildningsinsatser som anpassas till aktuell målgrupp. Exempelvis kan det vara om en särskild del av processen upplevs svår, eller om det i någon verksamhet finns ett stort behov av grundutbildning. Har din verksamhet behov av en sådan riktad utbildning?

Ta kontakt med oss för en dialog om vad som kan passa.

SIP i IT-tjänsten SAMSA

Utbildningarna fokuserar ej på användning av IT-tjänsten SAMSA. Särskilt utbildningsmaterial med inriktning mot IT-tjänsten är under framtagande och kan förhoppningsvis lanseras under våren.

I väntan på detta finns lathundar på SAMSAs hemsida.

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helene Öberg Brodén

Koordinator SIP/Samverkanskompetens
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-25 15:10