Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionala styrdokument, samordnad hälsa, vård och omsorg

Skaraborgstillämpningen innehåller ställningstaganden som tagits inom Vårdsamverkan Skaraborg och gäller därför enbart inom Skaraborg. Kopplat till tillämpningen skapas samverkansanvisningar i syfte att förtydliga och stärka ansvarsfördelningen inom vissa moment i utskrivningsprocessen eller vid samverkan i öppenvård. Skaraborgstillämpningen och samverkansanvisningarna gör inga avsteg från framtagen riktlinje, rutin och överenskommelse utan är ett komplement.

Övergripande delregionala styrande dokument

Skaraborgs tillämpning av rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, öppenvårdsprocess samt IT-tjänsten SAMSA

Rutin – Justering av betalgrundande värden i IT-tjänsten SAMSA

Samverkansanvisningar

Dokumentation av faxnummer

Hemgångsplanering i checklista

Rehabkedja Skaraborg

Stödstruktur avstämning


Senast uppdaterad: 2020-01-13 18:07