Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Föräldraskapsstöd kartlagt

Ett barns hand håller om lillfingret på en vuxens hand mot en gulgrön bakgrund.

Under våren 2021 genomfördes en enklare kartläggning kring vilka föräldrastödsprogram som erbjuds i de 15 olika kommunerna i Skaraborg. Kartläggningen skedde via en digital enkät som skickades ut till alla medlemmar i de lokala partssamverkansgrupperna och samordnare för varje familjecentral i Skaraborg.

I uppdraghandlingen för Partssamverkan Barn och unga är ett av uppdragen att arbeta med att kartlägga och utveckla det lokala föräldraskapsstödet i kommunen. I handlingsplan psykisk hälsa är ett av målen (Mål 1.1) att föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. Verksamheter som arbetar med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

Utifrån detta har Samverkansgrupp Barn och unga beslutat att ge mig och Karin Ahlqvist uppdrag att genomföra en kartläggning av befintligt föräldraskapsstöd i Skaraborg.

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet inom bland annat området föräldraskapsstöd. En del av deras uppdrag handlar om att sammanställa och tillgängliggöra kunskap för yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar med föräldraskapsstöd.

För att lokala och regionala aktörer ska kunna göra informerade val kring vilken eller vilka program eller metoder som passar för deras målgrupper och i deras organisation har MFoF låtit genomföra en sammanställning av tillgängliga program och metoder i Sverige. Det är denna lista vi har valt att arbeta med i vår kartläggning i Skaraborg.

Här finns listan: Program och metoder för föräldraskapsstöd - söksida - MFoF

En lokal sammanställning kommer presenteras i varje partssamverkangrupp och tanken är att man arbetar vidare med underlaget på lokal nivå.

Emmelie Alvarsson
Projektledare för Barn & Unga i Vårdsamverkan Skaraborg


Senast uppdaterad: 2021-06-22 18:38