Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Omsorgskoordinatorer

Omsorgskoordinatorer är en funktion på akutmottagningarna som jobbar med att stärka nätverket kring sköra och mångbesökande patienter.

Det finns många patienter som söker akutmottagningarna utan en bedömning av primärvård eller kommunen, som i första hand behöver förbättrad omsorg och vård i hemmet och inte inläggning på sjukhuset. Det finns även andra grupper av mångsökare, det vill säga patienter med tre eller flera akutmottagningsbesök det senaste året där patientens behov kan tillgodoses på annat sätt.

För att hjälpa dessa patienter till rätt vårdnivå tar omsorgskoordinatorn kontakt och arbetar tillsammans med kommuner, primärvård och andra mobila verksamheter för att trygga fortsatt vård och uppföljning. Arbetssättet har prövats på andra akutmottagningar med gott resultat.

Syftet med införandet av funktionen omsorgskoordinator är att stärka nätverket kring sköra patienter och mångbesökare, för att skapa ett tryggt och bra omhändertagande tidigt i vårdförloppet.

Målet är att styra dessa patienter till rätt vårdnivå på ett effektivare sätt och undvika inläggning i slutenvården eller besök på akutmottagning då inte ett medicinskt vårdbehov föreligger.

Kontakt

Margareta Liljegren
Skaraborgs sjukhus
margareta.liljegren@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-09-19 14:05