Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobilt närsjukvårdsteam

Arbetssättet är symtom- och situationsorienterat i stället för diagnosorienterat, vilket syftar till ett personcentrerat arbetssätt. Syftet med närsjukvårdsteamet är att ge individanpassad, trygg och samordnad vård, där helhetssynen är viktig.

Teamet består av en specialistläkare och två sjuksköterskor med tillgång till kurator och platser på Skaraborgs sjukhus med möjlighet till direktinläggning.

Arbetssätt

  • Arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården i patientens hem
  • Ca 25-30 patienter inskrivna samtidigt i teamet
  • Gemensamma hembesök tillsammans med kommunens personal 
  • Individens fasta vårdkontakt  
  • Trygg individ – trygg hemsjukvård

Inskrivningskriterier

Patienten bör ha hemsjukvård.

Minst tre av följande kriterier bör vara uppfyllda:

  • tre eller fler kroniska diagnoser
  • inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
  • sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
  • klarar ej sin personliga vård
  • 75 år eller äldre.

 

Kontakt:  All legitimerad personal inom sjukhus, primärvård och kommun  kan skicka varselblankett/remiss.


Senast uppdaterad: 2018-05-21 08:54