Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukvårdsteam demens och psykisk ohälsa

Teamet har två grenar, en för demens och en för psykisk ohälsa. Grenen för demens har startat medan arbetet för att starta delen för psykisk ohälsa pågår. Arbetssättet är hämtat dels från ”mobilt närsjukvårdsteam för de svårast sjuka äldre, dels från EU-projektet DECI (för info, se under FOU, avslutade projekt).

Teamet är

  • Ett VGR-projekt, som ska svara upp för brister som SKL beskrivit.
  • Äldrepsykiatrins förlängda arm ut nära patienten (vad beträffar demens), precis som närsjukvårdsteamen för de svårast sjuka äldre är medicinklinikernas förlängda arm ut nära patienten.
  • En del av närsjukvården och hör hemma i Verksamhetsområde M2 på Skaraborgs  Sjukhus.
  • Vi nås antingen genom remiss till äldrepsykiatrimottagningen eller via närsjukvårdsteamsremiss (finns på Vårdsamverkan Skaraborg)
  • Vi har gemensamma remissronder och beslutar där tillsammans vilka som vi tror har bäst nytta av vårt team.

Teamet består av en specialistläkare i geriatrik och en till två specialistsjuksköterskor, samt en arbetsterapeut.

Teamet arbetar med

  • specialistutredning av patienter med frågeställning demens, utvalda på gemensam remissgenomgång med äldrepsykiatrin. Vad beträffar utredning här, ska basal demensutredning på primärvårdsnivå ha skett innan, på samma sätt som vid remiss till äldrepsykiatrimottagningen.
  • demenspatienter med BPSD (beteendesymtom och psykiska symtom vid demenssjukdom), i syfte att via nätverk försöka stabilisera på plats, för att hindra onödiga inläggningar på avdelningen för äldrepsykiatri.

Arbetssättet är gränsöverskridande, dvs vi har ett nätverk av kontaktpersoner för demens på varje vårdcentral och i varje kommun (etablerat under DECI-studietiden). Dessa kontaktpersoner deltar i utredning och är en nära länk till patienten vid utskrivning. Drömscenario är att VC-läkare och teamläkare båda närvarar vid diagnosbesök och överlämning i vårdkedjan.

Kontakt:

Telefon: 0515-878 55

All legitimerad personal inom sjukhus, primärvård och kommun kan skicka remiss.


Senast uppdaterad: 2019-05-28 15:03