Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil närvård

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp. När samordningen brister mellan vårdgivarna finns det risk att individen ”faller mellan stolarna” och att ingen tar ett helhetsansvar.

I Skaraborg har ett långsiktigt samarbete mellan kommunerna, primärvården och Skaraborgs sjukhus, SkaS, resulterat i samverkansarenan Mobil Närvård, vilket innebär en helt ny vårdmodell och ledningsstruktur. Samarbetet startade i Västra Skaraborg 2001 och har utvecklats sedan dess. 2013 tog Vårdsamverkan beslut om att modellen ska implementeras hela Skaraborg.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt funktionen och arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår från individens behov. Syftet är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Arbetssättet förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, sjukhus och primärvård.

Vården grundar sig i personcentrerad vård vilket innebär:

  • Patienten som medaktör i vård och omsorg
  • Respekt förpatientens individuella behov, preferenser och värderingar
  • Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg
  • Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov
  • Involvering av familj och närstående i vården enligt patientens önskemål

De viktigaste grunderna i Mobil Närvård kan sammanfattas så här:

  • Multiprofessionella mobila team och funktioner som arbetar tillsammans med kommunens personal i hemmet.
  • Målgrupper med omfattande behov av vård och omsorg där sjukhus, primärvård och kommunen har ett gemensamt ansvar/delägarskap.
  • Arbetssättet är individanpassat och personcentrerat
  • Utveckling sker genom lärande nätverk där medarbetarna och vårdtagarna /närstående tillsammans skapar och utvecklar vården och omsorgen utifrån vårdtagarna och närståendes behov.
  • Gemensam ledning och styrning på strategisk och operativ nivå.

          


Senast uppdaterad: 2018-11-07 16:12