Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobilt hemsjukvårdsläkarteam

Mobilt hemsjukvårdsläkarteam har sin organisatoriska hemvist i primärvården och vårdar individer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård med ett långvarigt och komplext behov av vård som kräver att vården förmedlas i hemmet.

Mobil hemsjukvårdsläkare utgör fast vårdkontakt och koordinerar vården runt individer med stora vård och omsorgsbehov i samverkan med kommunal hälso- och sjukvård och andra enheter så att individen kan befinna sig på olika vårdnivåer i sitt hem eller där vården bäst förmedlas.

Detta arbetssätt ställer krav på flexibilitet och mobilitet samt god samverkan och tät kommunikation med sjuksköterskan som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård.

Tillsammans med individ och närstående utför mobil hemsjukvårdsläkare bland annat årskontroller, medicinska vårdplaner och brytpunktssamtal med fokus på symtomlindring i en strävan att öka tryggheten för patienten och för personalen som vårdar individen i sitt hem.

Kontakt

Annica ”Anci” Loft
Närhälsan
annica.loft@vgregion

Aktuellt

15 januari 2020:

Rutin för direktinläggning på sjukhus prövas i vår

Rutin för direktinläggning på sjukhus är framtagen för att patienter som har hemsjukvård eller SÄBO skall kunna direktinläggas på vårdavdelning utan att gå via akuten. Rutinen kommer att prövas och utvärderas under februari till maj.

Rutinen för direktinläggning skall vara känd av samtliga berörda personer i verksamheter som berörs av rutinen:

  • Primärvård (hemsjukvårdsläkare, SÄBO- läkare m.fl.)
  • Kommunal hälso- och sjukvård
  • Skaraborgs sjukhus (läkare, vårdplatskoordinatorer, enhetschefer)

Rutinen kommer att prövas under perioden 1 februari till 31 maj och utvärderas löpnade.

Rutinen har tagits fram i samverkan mellan primärvård och sjukhus och har varit ute för remiss i Skaraborgs 15 kommuner. Beslut har tagits om att pröva den i Vårdsamverkans styrgrupp.


Senast uppdaterad: 2021-11-20 17:17