Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Mål och mått i Skaraborg - läkemedelsinformation

En årlig mätning av läkemedelsinformation för patienter som skrivs ut från slutenvården till kommunal primärvård (kommunal hälso- och sjukvård).

Genomförande

Mätning utförs av sjuksköterskor i kommunal primärvård under två veckor i oktober varje år.

Mätningen består av tre delar:

  • antal medicinska vårdplaner på enheten och antal med kommunal primärvård (punktmätning en dag i eget mätformulär)
  • antal läkemedelslistor som kommer till sjuksköterskan på enheten i kommunen i samband med att patienter blir utskrivna från slutenvården.
  • antal av de medskickade läkemedelslistorna som är korrekta

I enkäten finns också frågan om vad det är som inte stämmer med läkemedelslistorna och om överenskomna läkemedel kom med hem vid utskrivning eller inte.

Punkt 1: gå till sidan för mätning av medicinska vårdplaner

Mätningen görs digitalt via denna hemsida och sjuksköterskorna rapporterar in resultatet för varje patient som kommer hem från slutenvården under mätperioden.

Rapporteringsformulär

Öppna webbformuläret i ett eget fönster genom att klicka på den här länken

Bakgrund

Mätningen har genomförs sedan 2014 och är en del av utvärderingen av handlingsplanen för Vårdsamverkan geriatrik, demens, palliativ vård och stroke (GDP).

Enligt Socialstyrelsen måste alla i vården arbete systematiskt och förebyggande med patientsäkerhet för att så få patienter som möjligt drabbas av vårdskador.

Informationsöverföring mellan slutenvård och såväl regional som kommunal primärvård är mycket viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Alla patienter som skrivs ut från slutenvården till kommunal primärvård ska ha en korrekt läkemedelsinformation, såsom korrekt läkemedelslista och övrigt enligt överenskommelse.

Syfte

Syftet med mätningen är att ge ett underlag för förbättringsarbete i den egna verksamheten och i samverkan mellan slutenvård, regional och kommunal primärvård.

Mål

Målet är att alla patienter med kommunal primärvård ska ha en korrekt läkemedelslista vid utskrivning från slutenvården, samt medskickade läkemedel om så är överenskommet.

Det övergripande målet är en vård och omsorg med hög kvalitet och bra resursanvändning.

 

Resultat

Resultat redovisas tillsammans med mätningen av aktuella medicinska vårdplanering i kommunal primärvård under benämningen Mål och mått.

Mål och Mått Skaraborg 2022.pdf 
Powerpoint


Senast uppdaterad: 2022-12-08 19:23