Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Distansmöten via video inom mobil närvård

En arbetsgrupp bestående av IT-ansvariga, enhetschefer, verksamhetsutvecklare och koordinatorer från primärvård, sjukhus och kommun har på uppdrag från operativa ledningsgruppen i södra Skaraborg tagit fram en rutin för distansmöten via video.

Syftet är att öka patienters delaktighet och förbättra effektiviteten i vården genom att använda distansmöten via video (Skype for business) hos patient tillsammans med personal. Distansmöte är lämpligt när patienten ska göras delaktig och någon legitimerad yrkeskategori inte fysiskt behöver närvara vid mötet. 

Fördelar med distansmöte via video:

  • Det ger ett kvalitativt möte för patienten
  • Samtliga parter (sjukhus, kommun och primärvård) och närstående kan delta
  • Läkarna och annan legitimerad personal i teamen och primärvården kan utföra fler möten med aktivt deltagande av patienter
  • Det ger vinster för miljön och ekonomin

Rutinen är framtagen som ett stöd för att använda Skype for business vid distansmöten i den nära vården på ett sätt som uppfyller huvudmännens krav på informationssäkerhet.


Senast uppdaterad: 2019-11-27 16:31