Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spridningskonferens och dialog 26 oktober 2023

Anmälan

Anmälan behöver göras senast den 22 oktober via Regionkalendern (länk nedan), och möteslänken kommer att skickas till de anmälda deltagarna inför konferensen.

Anmälan till Konferens och dialog gällande Barn och unga placerade i samhällsvård med fokus på hälsa och samverkan - Regionkalendern (vgregion.se)

Välkommen på spridningskonferens och dialog för att främja hälsa och samverkan för barn och unga placerade i samhällsvård 26 oktober 2023.

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård, hälso- och sjukvård samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. För att säkerställa att dessa behov tillgodoses har lagstiftningen om hälsoundersökningar införts. För att förbättra omsorgen och förebygga ohälsa hos barn och unga behöver vi ha en dialog och öka medvetenheten om deras rättigheter.

En konferens och dialog med fokus på barn och unga placerade i samhällsvård och deras hälsa kommer att äga rum den 26 oktober 2023.

Innehåll

Under konferensen kommer följande ämnen att diskuteras:

  • Vad vet vi om hälsan hos barn och unga som är placerade? Forskningsresultat och rapporter kommer att presenteras.
  • Barns och ungas perspektiv på sin hälsa kommer att presenteras av representanter från barnrättsorganisationer.
  • Presentation av relevant lagstiftning och styrdokument som styr arbetet.
  • Presentation av verktyg som kan användas som stöd i uppdraget, inklusive SIP (Samordnad Individuell Plan), Regionala medicinska riktlinjer (RMR) för hälsoundersökningar samt HälsoSAMS (ett stöd som Socialstyrelsen kommer att publicera inom kort).
  • Goda exempel på hur man kan arbeta praktiskt för att främja hälsa och välmående hos barn och unga som är placerade.
  • Dialoger och diskussioner om hur samverkan kan förbättras för att främja barnens bästa.

Målgrupp

Konferensen arrangeras i samverkan mellan de delregionala vårdsamverkansområdena Kommun och sjukvård - samverkan i Göteborgsområdet, SIMBA och SAMLA samt Göteborgsregionens kommunalförbund. Konferensen vänder sig till dig som möter barn och unga upp till 21 år som är placerade i samhällsvård. Målgruppen för konferensen är representanter från civilsamhället, medarbetare, chefer och förtroendevalda inom kommun och region samt personal på hem för vård och boende inom det geografiska området för följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö.

Praktisk information och anmälan

Konferensen kommer att hållas digitalt och kommer att spelas in för de som inte kan närvara.

Anmälan behöver göras senast den 22 oktober via Regionkalendern (länk nedan), och möteslänken kommer att skickas till de anmälda deltagarna inför konferensen.

Anmälan till Konferens och dialog gällande Barn och unga placerade i samhällsvård med fokus på hälsa och samverkan - Regionkalendern (vgregion.se)

Låt oss tillsammans öka medvetenheten och förbättra vården och stödet för barn och unga placerade i samhällsvård för att säkerställa deras hälsa och välbefinnande.


Senast uppdaterad: 2023-08-24 11:51