Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationsmöte gällande ansvarsfördelning mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor

Den 9 november 2018 var politiker och chefer inbjudna till ett informationsmöte gällande ansvarsfördelningen mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Gränsen för vilken hälso- och sjukvård som kommunerna har skyldighet och befogenhet att meddela är till vissa delar oklar.

Ellinor Englund, förbundsjurist på SKL har fördjupat sig i förarbetena till nu gällande lagstiftning som berör ansvarsfördelningen mellan kommun och region. Vi fick denna dag ta del av vad hon kommit fram till i sitt fördjupningsarbete.

Ellinor menar att det av hälso- och sjukvårdslagens förarbeten framgår att lagstiftaren tänkt sig att den kommunala sjukvården ska vara en del av primärvården.


Här kan du se Powerpoint-presentationen från Ellinor Englunds föredrag.


Senast uppdaterad: 2018-08-23 13:50