Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

In- och utskrivningsprocessen

Kommun, öppenvård och sjukhus ska samverka vid in- och utskrivning från sluten hälso -och sjukvård. Syftet med utvecklingsgruppen för In- och utskrivningsprocessen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Målgruppen i befolkningen är

  • Personer som skrivs in och ut från sluten hälso-och sjukvård, oavsett ålder och
  • som samtidigt och samordnat har behov av vård-och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen

Målsättningen är att tillgodose den enskildes behov av trygghet och fortsatta vårdåtgärder och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning från sjukhus.

Utvecklingsgrupp In- och utskrivningsprocessen ska bland annat fungera som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet för processen. Utvecklingsgruppen ska också samordna på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal, överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Mötestider

År 2021  
26 jan kl. 14:30 - 16:30
03 mar kl. 14:30 - 16:30
28 apr kl. 14:30 - 16:30
01 jun kl. 14:30 - 16:30
10 sep kl.09:00 - 11:00
11 okt kl.14:30 - 16:30
16 nov kl.14:30 - 16:30
14 dec kl.14:30 - 16:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel ▲

Senast uppdaterad: 2018-10-11 10:38