Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning av SIMBA-teamsarbetet

Publicerad: Uppdaterad:

Resultatet visar på att arbetet som bedrivs i SIMBA-teamen är värdefullt och värdeskapande samt att de barn och vårdnadshavare som svarat på enkäten i hög grad är nöjda med den vård/behandling de får. Nöjdheten med bemötandet var 100 %.

Under fyra veckor i mars följdes arbetet i SIMBA-teamen upp genom registering av de aktiviter som SIMBA-psykologerna och teamen genomförde, remisser till BUP samt barn och vårdnadshavares upplevelse av de insatser de erbjöds genom SIMBA-teamen.

Resultatet visar på litet antal avbokade och utblivna besök samt högsta möjliga nöjdhet med bemötandet. Övervägande del av de svarande upplevde att den samverkan som finns mellan SIMBA-psykologen, elevhälsan och socialtjänsten är till nytta för barnet/den unge.

Analysen av de remisser BUP återremitterade visade på att samtliga hade inkommit från vårdcentralerna. Analysgruppen kom fram till att det finns behov av informations- och utbildningsinsatser kring:
     -  ansvarsfördelning mellan BUP och vårdcentralerna
     -  vad som behöver vidtas innan remiss skickas till BUP
     -  hur en remiss ska skrivas för att BUP ska kunna bedöma den.

Vidare framkom att att det är viktigt att skapa rutiner som möjliggör direktkontakt för konsultation mellan olika professioner i berörda verksamheter för att reducera risken för
att ärenden ”bollas” mellan olika verksamheter.

Här kan du ta del av resultat och analys:

Resultat av SIMBA-teamsarbetet
Analys av återremitterade remisser


Publicerad: