Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA:s samverkansplan för år 2020-2021

Publicerad:

Nu finns ”Samverkansplan för hälsa och den nära vården inom SIMBA-området - Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn - 2020–2021” tillgänglig på hemsidan.

Samverkansarbetet inom SIMBA samlas under följande fokusområden:

  1. Trygg och säker vårdövergång
  2. Barn och ungas psykiska hälsa
  3. Vuxnas psykiska hälsa
  4. Våld i nära relationer
  5. Vård och omsorg om äldre över 75 år

För varje fokusområde finns i Samverkansplanen en beskrivning och upppsatta mål.

Samverkansplanen är politiskt beslutad i SIMBA:s politiska samrådsgrupp. Planen är bearbetad i samordningsgruppen och politiskt förankrad i ingående vårdgivares respektive nämnder och styrelser.

Genomförandet bör ske i linjeorganisationen där närområdesgrupperna utgör basen för den lokala samverkan och gemensamma arbetet för att nå målen.

Carina Vesterelve

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: