Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SAMSA: Rutin för att ange destination vid Covid-19 samt checklista vid öppenvårdsärende

Publicerad:

Samordningsgruppen har ställt sig bakom en rutin för dokumentation om Covid-19 i SAMSA angående destination vid utskrivning från slutenvård. Likaså en checklista avseende öppenvårdsärende och vårdbegäran, för att  kommunal hälso- och sjukvård tidigt och snabbt i processen får korrekt information för bedömning och ställningstagande.

Rutin för dokumentation om destination vid Covid -19

De patienter som efter utskrivning från slutenvården har behov av nya eller fortsatta insatser från andra vård- och omsorgsgivare ska hanteras i IT-tjänsten SAMSA. Det är viktigt att berörda verksamheter får aktuell information avseende misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta och annan information kopplat till detta. Vårdsamverkan Västra Götaland har därför beslutat om en regiongemensam rutin för dokumentation i SAMSA.

SIMBA:s delregionala Covid-19 grupp har identifierat ett behov av att det i SAMSA även behöver framgå vart patient med misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus. I avvaktan på eventuell komplettering av den regiongemensamma rutinen har SIMBA beslutat att information om vart patient med misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta ska skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus dokumenteras i Planeringsmeddelandet i SAMSA.

Rutin för dokumentation i IT-tjänsten SAMSA vart patient med Covid-19 smitta skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus

Checklista vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård

En checklista har tagits fram avseende öppenvårdsärende och vårdbegäran för att öka möjligheterna till att kommunal hälso- och sjukvård tidigt och snabbt i processen får korrekt information för bedömning och ställningstagande. För att kommunens planeringsteam/utsedda beslutsfattare för kommunal hälso- och sjukvård ska kunna göra en bedömning kring eventuell inskrivning behöver vårdbegäran vara fullständigt ifylld - checklistan är ett stöd i detta. 

Öppenvårdsärende från fast vårdkontakt i SAMSA - Checklista för bedömning av inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård

Johanna Junkvist Lindau

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: