Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Suicidprevention

En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom SIMBA har arbete påbörjats för att ta fram lokala handlingsplaner.

Nollvision om suicid

Varje år tar cirka 230 personer i Västra Götaland sitt eget liv. Bakom varje fullbordat självmord går det tio allvarliga försök. Man bör arbeta förebyggande genom samverkan över verksamhetsgränser. Kunskapen kring preventivt arbete behöver öka genom att utbilda medarbetare i att identifiera individer med suicidrisk och erbjuda rätt hjälp.

Alla åldrar berörs

Arbetet med suicidprevention berör alla åldrar och därmed flera av SIMBA:s samverkansområden - barn och ungas psykiska hälsa, vuxnas psykiska hälsa och vård och omsorg om äldre. Mål för arbetet återfinns i SIMBA:s samverkansplan under fokusområden 2, 3 och 5.
SIMBA:s samverkansplan 2020-2021 

Utbildning MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa

SIMBA, i samarbete med Samordningsförbundet Älv & Kust, erbjuder instruktörsutbildning i metoden MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa. I april 2021 erbjöds potentiella instruktörer att gå Första hjälpen-kursen. Dessa är utvalda personer inom kommunala verksamheter i sektor/förvaltning utbildning, omsorg eller socialtjänst. Instruktörsutbildningen kommer sedan att hållas i början av hösten 2021.

Utbildning i april: Första hjälpen till psykisk hälsa
Om MHFA hos Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention

Länsgemensamt och nationellt arbete

För att stärka arbetet med att genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i länet anställs en länsgemensam samordnare.
Suicidprevention inom Vårdsamverkan i Västra Götaland - länsgemensamt arbete och plan

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. 
NASP

Suicidprevention.se är en webbplats där Folkhälsomyndigheten samlar kunskap om suicid och det suicidpreventiva arbetet. Här kan du som arbetar med att förebygga självmord läsa om nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. 
Suicidprevention.se

Kontakt

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Magdalena Romanov
Folkhälsostrateg (vik), Tjörns kommun 
magdalena.romanov@tjorn.se

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Julia Widbom
Utvecklingsledare, Ale kommun 
julia.widbom@ale.se


Senast uppdaterad: 2021-08-22 11:06