Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strategi för hälsa

Strategi för hälsa innebär att kraftsamla för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. För detta krävs att tillsammans bli ännu bättre på att främja hälsa och förebygga ohälsa. SIMBA och samverkansparter fokuserar för närvarande på fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande, suicidprevention och våld i nära relationer.

Det folkhälsopolitiska övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Befolkningens hälsa under hela livet både påverkas av och påverkar välfärdens verksamheter, det vill säga att förbättra hälsan hos alla är av avgörande betydelse för att klara verksamheterna in i framtiden.

Hälsofrämjande nätverk

Det hälsofrämjande arbetet har sin utgångspunkt i samverkan kring FAR - Fysisk Aktivitet på Recept men har breddats till att innefatta fler frågor. I det hälsofrämjandet nätverket samverkar SIMBA-områdets kommuner plus Öckerö, Samordningsförbundet Älv och Kust samt Sjukhusen i Väster. Det hälsofrämjande nätverket träffas regelbundet för erfarenhetsbyte, ökad kunskap och gemensam omvärldsanalys.

Carina Johansson Strandberg
Folkhälsoplanerare, Stenungsunds kommun
carina.johansson-strandberg@stenungsund.se

Magdalena Romanov
Folkhälsostrateg (vik), Tjörns kommun 
magdalena.romanov@tjorn.se

Johan Sjöholm
Utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun 
johan.sjoholm@kungalv.se

Julia Widbom
Utvecklingsledare, Ale kommun 
julia.widbom@ale.se

Linn Wass
Öckerö kommun
linn.wass@ockero.se 

Fredrik Thomsen
Samordningsförbundet Älv och Kust
fredrik.thomsen@alvokust.se 

Helene Ambjörnsson
Kungälvs sjukhus
helene.ambjornsson@vgregion.se 

Carina Westerelve
Processledare SIMBA
carina.vesterelve@vgregion.se

Suicidprevention

En länsgemensam handlingsplan för suicidprevention har antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inom SIMBA har arbete påbörjats för att ta fram lokala handlingsplaner. SIMBA, i samarbete med Samordningsförbundet Älv & Kust, erbjuder också instruktörsutbildning i metoden MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa.
En knuten näve möter en öppen handflata.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samverkan är en förutsättning för ett effektivt, strukturellt och förebyggande arbete mot våld. SIMBA:s vårdgivare ansvarar för att respektive personal är utbildad för att efterfråga och tidigt upptäcka våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 2021-08-30 13:27