Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och ungas psykiska hälsa - SIMBA-teamen

SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området.

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd behövs god samverkan och samarbete mellan berörda verksamheter och huvudmän. SIMBA driver sedan 2013 ett projekt kring tidiga och samordnade insatser inom ramen för första linjen gällande barn och unga med psykiska ohälsa. Projektet kommer att avslutas under våren 2021 då beslut tagis av hälso- och sjukvårdsstyrelsen om breddinföarnde av gemensam modell kring barn och ungas psykiska hälsa. 

Samverkansmodellen justeras våren 2021

SIMBA-teamsmodellen fortgår fram till halvårsskiftet 2021. Under våren kommer arbete att pågå i respektive kommun för framtagning av en justerad samverkansmodell utifrån lokal förutsättningar.

Målet för den justerade samverkansmodellen är fortfarande  att barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.

Om SIMBA-teamen i webbsäning från SKR

I en webbsändning från SKR om den sociala hälsan hos barn och unga berättar SIMBA om arbetet med tidiga och samordnade insatser i SIMBA-teamen.

Inslaget med SIMBA börjar vid 31:57 minuter in i filmen.

Blanketter

OBS - blanketterna måste öppnas i Acrobat eller annat pdf-program för att det ska fungera att fylla i uppgifterna direkt i dokumentet. Ladda ner dem och öppna i Acrobat etc!

SIMBAs hänvisningsblankett (ifyllbar pdf)

SIMBAs samtyckesblankett (ifyllbar pdf)

Emily Jacoby Kask

Projektledare SIMBA-teamen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-03-29 09:07