Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och ungas psykiska hälsa - SIMBA-teamen

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd behövs god samverkan och samarbete mellan berörda verksamheter och huvudmän.

Hösten 2013 tog SIMBAs politiska samrådsgrupp beslut om att starta upp ett projekt kring tidiga och samordnade insatser inom ramen för första linjen gällande barn och unga med psykiska ohälsa. 

Under projektets första fas genomfördes en kartläggning och handlingsplan för samverkansarbetet kring barn och ungas psykiska hälsa. Under andra fasen etablerades SIMBA-team.

SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården, samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området. Teamet träffas en gång i veckan.

Projektet gick hösten 2018 in i tredje fasen som är den förberedande fasen för implementering av SIMBA-teamen i ordinarie verksamhet.

Målet med projektet är att barn och unga, med psykisk ohälsa och dess vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.

Syftet  med projektet är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt konsultationsmodell för samverkan med specialistnivån.

I en webbsändning från SKL om den sociala hälsan hos barn och unga berättar SIMBA om arbetet med tidiga och samordnade insatser i SIMBA-teamen.

Inslaget med SIMBA börjar vid 31:58 minuter in i filmen.

Blanketter

OBS - blanketterna måste öppnas i Acrobat eller annat pdf-program för att det ska fungera att fylla i uppgifterna direkt i dokumentet. Ladda ner dem och öppna i Acrobat etc!

Anna Waller

Projektledare SIMBA-teamen
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-06-12 11:18