Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA-teamen - Barn och ungas psykiska hälsa

SIMBA-teamen består av  representanter från, vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten. Det finns ett team i varje kommun i SIMBA-området.

För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd behövs god samverkan och samarbete mellan berörda verksamheter och huvudmän. SIMBA driver sedan 2013 ett projekt kring tidiga och samordnade insatser inom ramen för första linjen gällande barn och unga med psykiska ohälsa. Projektet avslutades under våren 2021 för övergång till implementering i ordinarie verksamhet. 

Samverkansmodellen justerades våren 2021

SIMBA-teamsmodellen har under våren  justerats utifrån de lokala förutsättningar i SIMBAs ingående kommuner och implementering av den justerade modellen i ordinarie verksamhet sker under hösten.

Målet för den justerade samverkansmodellen är fortfarande  att barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.

Podd om tidiga och samordnade insatser för barn och unga

SIMBA-teamens projektledare Emily Jacoby Kask har medverkat i Socialstyrelsens podd "På djupet" för att prata om vår samverkansmodell (2021-09-03).

Om SIMBA-teamen i webbsändning från SKR

I en webbsändning från SKR om den sociala hälsan hos barn och unga berättar SIMBA om arbetet med tidiga och samordnade insatser i SIMBA-teamen.

Inslaget med SIMBA börjar vid 31:57 minuter in i filmen.

Blanketter

OBS - blanketterna måste öppnas i Acrobat eller annat pdf-program för att det ska fungera att fylla i uppgifterna direkt i dokumentet. Ladda ner dem och öppna i Acrobat etc!

SIMBAs hänvisningsblankett (ifyllbar pdf)

SIMBAs samtyckesblankett (ifyllbar pdf)

Emily Jacoby Kask

Projektledare SIMBA-teamen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-12-27 16:48