Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rehab

Inom SIMBA-området finns idag ett antal rehabenheter inom vårdvalssystemet, därutöver även fyra kommunala rehabenheter samt rehabenheten på Kungälvs sjukhus.

Vårdval rehab infördes hösten 2014 i Västra Götaland. Syftet var att stärka den enskilde invånarens ställning och inflytande över sin egen vård genom att fritt kunna välja vårdgivare inom regionen.

En rehabenhets arbetssätt ska präglas av sammanhållna vårdprocesser vilket innebär ett fördjupat och gränsöverskridande samarbete mellan vårdgivare oberoende av organisatorisk tillhörighet. Detta för att undersökning, diagnos, behandling och efterföljande rehabilitering ska ske i ett sammanhang.

Inom vårdvalet anges att rehabenheterna aktivt ska medverka i samordning, samarbete och informationsöverföring mellan specialistvård, öppenvård och kommunal hälso- och sjukvård. Rehabenheterna ska också delta i planering och utveckling av närsjukvården i samverkan med kommuner/stadsdelar, sjukhus och vårdcentraler samt medverka i den samverkan och i de samverkansmöten som organiseras i närområdet eller har betydelse för samverkan inom närområdet.

Marianne Thordén

Rehab chef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-06-26 11:04