Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk hälsa, missbruk och beroende

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Målgruppen är patienter och grupper i befolkningen med:

  • Psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd 
  • Ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, beroende, somatisk sjukdom och/eller intellektuell funktionsnedsättningoch som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Närvårdsamverkan utgår från den politiskt antagna Samverkansplanen för Hälsa och den nära Vården. Utvecklingsgruppen ansvarar för  att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning. Ingående verksamheter utser sina representanter. Representanterna ska ha beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankra i linjen mellan mötena. Flera personer kan vid behov adjungeras till gruppen. Utvecklingsgruppen träffas 1-2 veckor före Samordningsgruppens möten samt där emellan vid behov.

Mötestider 2021

22 januari       kl. 14.00-16.00
26 februari      kl. 14.00-16.00
9 april             kl. 14.00-16.00
7 maj              kl. 14.00-16.00

3 september    kl. 14.00-16.00
15 oktober      kl. 14.00-16.00
3 december     kl. 14.00-16.00

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Historik Minnesanteckningar Psykisk hälsa & missbruk


Senast uppdaterad: 2018-04-04 11:57