Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och ungas psykiska hälsa

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Målgruppen är:

  • Alla barn, ungdomar och familjer 
  • Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen (Västbus).

Närvårdsamverkan utgår från den politiskt antagna Samerkansplanen för Hälsa och den nära vården. Utvecklingsgruppen ansvarar för  att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka möjligheterna för barn och unga att fullfölja sina studier.

Ingående verksamheter utser sina representanter. Representanterna ska ha beslutsmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankra i linjen mellan mötena. Flera personer kan vid behov adjungeras till gruppen. Utvecklingsgruppen träffas 1-2 veckor före Samordningsgruppens möten samt vid behov.

Mötestider 2021

25 januari      kl. 14.00 - 16.00
15 mars         kl. 14.00 - 16.00
19 april          kl. 14.00 - 16.00
17 maj           kl. 14.00 - 16.00

30 augusti      kl. 14.00 - 16.00
11 oktober     kl. 14.00 - 16.00
29 november  kl. 14.00 - 16.00

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2018-04-04 11:58