Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Äldre

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som

  • Är 65 år och äldre
  • Vårdas i livets slutskede, oavsett ålder och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Närvårdsamverkan utgår från den politiskt antagna Samverkansplanen för Hälsa och den nära Vården. Utvecklingsgruppen ansvarar för  att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Ingående verksamheter utser sina representanter. Representanterna ska ha beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankra i linjen mellan mötena. Flera personer kan vid behov adjungeras till gruppen. Utvecklingsgruppen träffas 1-2 veckor före Samordningsgruppens möten samt vid behov.

Mötestider 2021

21 januari       kl. 15.00 - 17.00
4 mars           kl. 13.00 - 15.00
15 april          kl. 15.00 - 17.00
6 maj             kl. 13.00 - 15.00

26 augusti      kl. 15.00 - 17.00
7 oktober       kl. 13.00 - 15.00
25 november  kl. 15.00 - 17.00

Minnesanteckningar

Titel

Historik Minnesanteckningar Äldre

Titel

Senast uppdaterad: 2018-04-04 11:58