Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pilotprojekt Samordningsfunktion i SAMLA

Omställningsområde Nära vård i Västra Götaland har i uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, att utveckla ett koncept för förbättrad samordning mellan kommun, primärvård och sjukhus avseende personer med komplexa behov och som har behov av insatser från flera aktörer. Målet är att dessa personer ska få en samordnad vård och omsorg i högre utsträckning än vad som sker idag.

Projektet innebär att en samordningsfunktion inrättas på de tio vårdcentralerna inom vårdsamverkan SAMLA. Funktionen samordnare kan vara en sjuksköterska, undersköterska eller annan profession. Tjänstedesigne är den metod som kommer att användas för att ta reda på vilka behov personen har, särskilt gäller det när man behöver förstå vilka outtalade eller mer svårfångade behov som finns.

Samordnarens uppdrag i projektet är att vara tillgänglig för samtliga parter och ansvara för samordningsbehov även om behov av vårdcentralens insatser inte föreligger. Det finns inga kriterier för att en person ska få samordning, professionen gör den bedömningen utifrån hens behov.

KVÅ-kod UX800 ska användas för samordningsinsats för person med komplexa behov där flera aktörer behöver vara delaktiga i vård och omsorg. Koden registreras av samordnaren på vårdcentralen då samordning sker. 


Senast uppdaterad: 2019-10-29 13:57