Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning om SIP-Samordnad individuell plan

Publicerad: Uppdaterad:

Utbildning SIP - Samordnad individuell plan

Sedan 1 januari 2010 finns i socialtjänstlagen SoL och hälso- och sjukvårdslagen HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av insatser från både region och kommun. SIP är för alla målgrupper och detta står tydligt i Överenskommelse och riktlinje för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland 2018.

Hur vi kallar, förbereder, leder och följer upp SIP möten, är inte alltid känd. Denna eftermiddag vill vi hjälpa dig få svar på frågor som uppstår i samverkan kring SIP.

Utbildningen vänder sig till dig som kan komma att ansvara för att upprätta eller delta i SIP-möten, oberoende av profession eller om mötet sker inom slutenvård eller öppenvård.

Eftermiddagen kommer att ledas av Sarah Wahlström som varit med och tagit fram det regionala arbetsmaterialet kring SIP.

Anmälan sker via Regionkalendern:

Inbjudan som PDF

Lena Arvidsson

Processledare SAMLA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: