Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrning, ledning och uppföljning

Samverkansavtal Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet

Samverkansplan 2018-2019

Uppdrag och mandat, tjänstemän

Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd

Årshjul 2019 Göteborgsområdet

Årsrapport 2018

Delregionala överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus reviderad 2017-10-05

Riktlinje kontraktsvård vårdvistelse

Ansvarsförbindelse - kontraktsvård/vårdvistelse

Lokal riktlinje för samverkan mellan Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM för Göteborgsområdet

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner

Listan ses över och kompletteras kontinuerligt. Hör gärna av dig om du saknar något dokument eller har frågor! Kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 2019-08-23 11:39