Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Styrning, ledning och uppföljning

Samverkansavtal Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet

Samverkansplan 2020-2023

Uppdragsbeskrivning Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet, tjänstemän

Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd

Årshjul Göteborgsområdet

Årsrapport 2020 Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet

Årsrapport 2019 Kortversion

Handlingsplaner

Handlingsplan 2021 Temagrupp Barn och unga

Handlingsplan 2021 Temagrupp Psykiatri

Handlingsplan 2021 Temagrupp Äldre

Handlingsplan 2020 Utvecklingsgrupp SAMSA

Handlingsplan 2020 Temagrupp Mitt i livet

Delregionala överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan

Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Presentationsmaterial: Stöd när barn placeras Delregional vägledning

Delregional riktlinje om samverkan för förstärkt ochsamordnad vård och stöd för personer med psykisk sjukdom och kriminalitet, PDF

Riktlinje kontraktsvård vårdvistelse

Lokal riktlinje för samverkan Haga Mödra-Barnhälsovårdsteam, kommunerna i Göteborgsområdet och södra Bohuslän samt SU

Tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM för Göteborgsområdet

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Regionala överenskommelser, riktlinjer och handlingsplaner

Listan ses över och kompletteras kontinuerligt. Hör gärna av dig om du saknar något dokument eller har frågor! Kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: 2021-04-09 12:12