Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västbus/SIP för barn och unga

Västbus/SIP för barn och unga finns för att vi som arbetar med barn och unga i kommun och region ska kunna samordna våra insatser för att göra bäst nytta för barnen. I Göteborgsområdet arbetar vi med Västbus/SIP för barn och ungapå delregional och lokal nivå.

Västbus/SIP för barn och unga är en överenskommelse om samverkan för barn och unga 0-20 år med psykisk, psykiatrisk och social problematik. Problembilden varierar i målgruppen och därmed också behovet av insatser. Det innebär att riktlinjerna kan gälla såväl vid förebyggande/tidiga insatser som vid specialistinsatser.

Överenskommelsen är antagen av alla verksamheter som arbetar med barn och unga i Västra Götalandsregionen, både kommun och sjukvård.

Riktlinjen, information och dokument finns på den regionala sidan för Västbus
Riktlinjen håller på attt uppdateras och är ute på remiss. När den är klar kommer du hitta den på den regionala sidan.

Styrdokument

Temagrupp Barn och unga har tagit fram ett delregionalt styrdokument för hur vi arbetar med Västbus/SIP för barn och unga inom Göteborgsområdet. I dokumentet kan du läsa om målgrupp, uppdrag, organisation och avvikelsehantering.

Delregionalt styrdokument för Västbus

Hitta verktyg och exempel i verktygslådan för samverkan kring barn och unga

Västbus/SIP för barn och unga på lokal nivå

I Göteborgsområdet arbetar lokala Västbusgrupper med frågan. Temagrupp Barn och unga är delregional styrgrupp för Västbus. Det innebär bland annat att temagruppen genomför Västbusdialoger årligen för NOSAM Barn och unga och lokala Västbusgrupper.

2019-11-21 Temadag Familjecentrerat arbetssätt och Västbus  

Avvikelser på lokal nivå

Den lokala Västbusgruppen ska ta emot avvikelser och sammanställa i sin årsrapport.

Den delregionala styrgruppen identifierar återkommande problem som inte går att lösa, så kallade övergripande systemfel i samverkan.

Läs om avvikelsehantering i delregionalt styrdokument för Västbus:
Delregionalt styrdokument för Västbus

Senast uppdaterad: 2018-03-25 16:00