Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Handlingsplan Barn och unga

Det här avsnittet ger oss verktyg när vi ska göra en handlingsplan för samverkansarbetet kring barn och unga i vårt NOSAM-område.

Som underlag för handlingsplanen använder vi de lokala behov vi sett i kartläggningarna av hälsoläget och insatser i vår kommun/stadsdel, eventuella resultat av lokala workshops.

Lokal arbetsgrupp för Västbus

Vid bildandet av en lokal arbetsgrupp för Västbus bör en uppdragshandling utgå ifrån NOSAM Barn och unga. Den lokala arbetsgruppen återkopplar regelbundet på NOSAM Barn och unga-möten och arbetsgruppen tar fram en handlingsplan för sitt arbete.

Verktyg

Mall för handlingsplan, NOSAM

Mall för handlingsplan lokal arbetsgrupp Västbus

Mall uppdragshandling från NOSAM till lokal arbetsgrupp Västbus 2016

Senast uppdaterad: 2018-10-19 21:20