Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn med flyktingbakgrund

Vi arbetar för att säkra förutsättningen för likvärdig hälsa och skolgång för gruppen barn och unga med flyktingbakgrund.

Antalet barn och ungdomar med flyktingbakgrund har ökat markant de sista åren och många har ett stort behov av insatser för traumaproblematik. Flera verksamheter inom både kommun och region signalerar behov av att utöka, förbättra och i vissa fall samordna insatserna. Temagrupp Barn och Unga har därför lyft behovet av att se över insatserna för de traumatiserade barnen.

Slutrapport, Flyktingbarn med traumaproblematik 2015-12-03

”Bli inte hopplösa”. En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

Deltagare

Lorna Niklasson, Ordförande Temagrupp Barn och unga

Nadja Barenthin Lindblad, Flyktingbarnmottagningen, Sjukhusen i Väster

Mats Pihlgren, mottagningen Humlan Göteborg

Anna Jensen, MLA Grundskoleförvaltningen, Göteborg

Henry Ascher, flyktingbarnmottagningen, Sjukhusen i Väster

Lena Simonson Garsbo, skolhälsovårdsöverläkare, Göteborg

Lena Ekeroth, processledare Temagrupp Barn och Unga

Mötestider

2020-01-30 kl 9-10.30

2020-03-09 kl 9-10.30

2020-05-12 kl 9.45-10.45

2020-06-17 kl 14-15.30

16 maj Föreläsning utifrån En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga
Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande unga med psykisk ohälsa, Sabina Gušić

Föresläsningsserien om flyktingbarn:

14 nov Trauma – reaktioner och förhållningssätt 
Barn och unga på flykt. Trauma, reaktioner och förhållningssätt, Anna Thom Olin

2 okt Ensamkommande ungdomar – en resursstark riskgrupp
Ensamkommande ungdomar- en resursstark riskgrupp

25 okt Stöd i vardagen. Hur ska vi orka? – i teori och praktik
Henry Ascher Stöd i vardagen – hur ska vi orka, Henry Ascher, Folkets hus
Anna Olsson Stöd i vardagen. Hur ska vi orka, Folkets hus

Senast uppdaterad: 2020-09-11 08:39