Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dokument

Temagrupp Barn och unga, Göteborgsområdet

Handlingsplan 2020 Temagrupp Barn och unga

Samverkansplan 2020-2023

Årsrapport 2019 Kommun och sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet

Temagruppens delregionala överenskommelser

Stöd vid kostnadsfördelning av vård och boende gällande barn och unga med psykisk funktionsnedsättning 

Presentationsmaterial: Stöd när barn placeras Delregional vägledning

Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Bilagor, Hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet

Läs- och skrivsvårigheter - delregional överenskommelse 2014-05-15

Västbus-dokument

Riktlinjen, information och dokument finns på den regional sida för Västbus

Övriga dokument

Definition familjecentrerat arbetssätt

Målgrupp uppdrag och organisation Västbus inom Göteborgsområdet

Uppdragshandling NOSAM-dialoger 2019-02-06

Rapport -Avvikelser Temagrupp Barn och Unga våren 2014

Genomförandeplan för psykisk hälsa i Göteborgsområdet 2018-05-17

Globalt

FN:s konvention om barnets rättigheter

Nationellt

Barn och unga psykiska hälsa, SKL

Uppdrag Psykisk Hälsa

Barns behov i centrum, Socialstyrelsen

Samordnad individuell plan, SIP, skl.se

Regionalt

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Överenskommelse om samarbete om personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning

Uppdragshandling om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet

Västbus riktlinjer

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar

Barnkonventionen - från teori till praktik - öppen utbildning

 

Senast uppdaterad: 2020-02-24 11:34